Vývoj webových aplikací

Naše firma se specializuje zejména na vývoj grafických návrhů a jejich realizaci pomocí webových aplikacích. Vytvoříme jakoukoliv webovou aplikaci pro potřeby Vaší firmy.

K čemu využít webovou aplikaci?

V dnešní době hraje internet obrovskou roli v našem životě - v práci i doma. Chcete-li vést úspěšnou firmu, měla by být určitě prezentována mimo jiné i prostřednictvím internetu. Webová aplikace může zastupovat dvě hlavní role:

  • Interní informační systém - Využití webové aplikace jako interního informačního systému Vaší společnosti může být velice výhodné. Má-li Vaše firma více než jednu pobočku, může to být často i nezbytné. Webové aplikace jsou velmi přizpůsobivé, lze je vytvořit přesně na míru potřebám Vaší firmy a sdílet veškeré informace v něm obsažené mezi všemi zaměstnanci či všemi pobočkami Vaší firmy v reálném čase. Webový informační systém může efektivně propojit práci Vašich zaměstnanců, např. účetní mohou mít okamžitý přístup k objednávkám zadaným ostatními zaměstnanci a ihnet je zpracovat. Stejně tak uvidí zadaná data i zaměstnanci jiných poboček.
  • Externí webová prezentace - Většinou se jedná o webové stránky prezentující společnost na internetu. Klient zde najde veškeré potřebné informace o Vaší firmě a možnosti, jak se s firmou kontaktovat. Externí webová prezentace se dá dle požadavků více či méně napojit na interní informační systém. Tím můžete docílit toho, že všechny objednávky a úkony, které zadají Vaši zaměstnanci mohou okamžitě vidět i klienti, kterých se to týká ze svých domovů prostřednictvím Vašich internetových stránek.

Pomůžete Vám s návrhem

Nevíte jak by mohla být webová aplikace ve Vaší firmě použitelná a jakou roli by zastupovala? Kontaktujte nás a my Vám vypracujeme studii, která vás informuje o tom, kde by Vám webová aplikace ušetřila práci, popřípadě zlepšila její kvalitu. Je poté jen na Vás, zda-li této možnosti využijete.

Vývoj desktop aplikací

Desktop aplikace je klasický program pro počítač, který nevyužívá ke svému běhu internetového prohlížeče. Zajišťujeme vývoj desktopových aplikací dle Vašich požadavků pro systém Windows

Přebereme vývoj současné Vaší aplikace

Máte již ve Vaší firmě webovou či desktopovou aplikaci a chcete aby se na jejím dalším vývoji podílel někdo jiný než současná firma? Přebereme vývoj existující aplikace a bude se nadále o ni starat a vyvíjet ji dle Vašich potřeb a požadavků.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás Chcete vědět více nebo si přímo objednat nějakou z našich služeb? Kontaktujte nás zde.
Copyright © 1999-2023 | Micropro Software | Odkazy